اخبار فوری

اهم اخبار

مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی: در حوزه خدمت رسانی به کرامت انسانی وشخصیت افراد باید توجه ویژه کرد.

شورای اداری و برنامه ریزی اداره کل زندانهای استان ،با  حضورجمشیدی مدیر کل زندانهای استان ، مسئولین ستادی اداره کل و روسای زندان های تابعه استان برگزار شد

ادامه مطلب »

جشن پایان دوره های آموزشی کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاع مهارتهای اخلاقی و زندگی خانواده های زندانیان

جشن پایان دوره ی  آموزشی کنترل وکاهش آسیب های اجتماعی و ارتقاع مهارتهای اخلاقی و زندگی خانواده های زندانیان با همت مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شهرستان تبریز در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار شد.

ادامه مطلب »

جمشیدی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی : صیانت از پرسنل که سرمایه ی هر سازمان محسوب می شود ، از وظایف اصلی واحدهای نظارتی است

جمشیدی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی عنوان کرد :صیانت از پرسنل که سرمایه ی هر سازمان محسوب می شود ، از وظایف اصلی واحدهای نظارتی است

ادامه مطلب »

نشست مشترک مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی بامدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونین ستاد دیه کشور

مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی با مدیر عامل  صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونین ستاد دیه کشورنشست مشترک برگزار کرد

ادامه مطلب »

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی با حضور جمشیدی مدیر کل زندانهای استان ودکتر فتح زاده معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی با حضور جمشیدی مدیر کل زندانهای استان ودکتر فتح زاده معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد

ادامه مطلب »