اخبار فوری

اهم اخبار

تاکید محمدیاری مدیر کل زندان های استان بر ایجاد فرصت های شغلی برای زندانیان و خانواده آنان در همایش فصلی انجمن های حمایت زندانیان

دومین همایش فصلی و هم اندیشی انجمن های حمایت از زندانیان استان با حضور محمدیاری مدیر کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان ، رئیس مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان ، رئیس زندان ...

ادامه مطلب »

با حضور رئیس سازمان زندان ها صورت گرفت:گذشت سه خانواده آذربایجانی از اجرای حکم قصاص/ حفظ کامل قرآن مجید شرط گذشت یکی از خانواده ها

ا حضور رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور سه خانواده آذربایجانی با گذشت از شاکی زندگی دوباره به آنها بخشیدند.

ادامه مطلب »