اهم اخبار

دکتر فرهنگی نماینده مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل زندانهای استان : عزم جدی برای انتقال زندان تبریز به خارج از شهر وجود دارد

جمشیدی مدیرکل زندانهای استان به همراه معاونین و مسئولین ستادی در دیداری صمیمی با دکتر فرهنگی نماینده مجلش شورای اسلامی حوزه آذرشهر،اسکو و تبریز، ضمن ارائه گزارش وضعیت زندانهای استان ، مشکلات و موانع موجود را تشریح کرد.

ادامه مطلب »

برگزاری جلسه انجمن حمایت از زندانیان هشترود با حضور مدیر کل زندانهای استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی اداره زندان هشترود ، با حضور جمشیدی مدیر کل زندانهای استان ، مستفید فرماندار ، استادی رییس دادگستری ، اسدالهی دادستان و روسای ادارات و ...

ادامه مطلب »

با حضور رئیس کل،دادستان و معاونین دادگستری آذربایجان شرقی در زندان تبریز به مشکلات بیش از ۲۸۰ زندانی رسیدگی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی اداره زندان مرکزی تبریز ؛ رئیس کل دادگستری، مدیر کل زندانها و دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی در معیّت معاونین دادگستری استان و دادسرای تبریز ...

ادامه مطلب »

با حضور رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی ، ذیحساب جدید اداره کل زندانها معرفی شد

با حضور حسینی رئیس سازمان امور اقتصاد و دارایی آذربایجان شرقی و لایحی رئیس خرانه معین استان ، جمشیدی مدیرکل ، معاونین و روسای حفاظت و بازرسی و روابط عمومی زندانای استان ، ذیحساب جدید اداره کل زندانها معرفی گردید.

ادامه مطلب »

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیر کل نوسازی و دفتر تحول اداری سازمان زندانها از زندان تبریز

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی اداره زندان مرکزی تبریز، قهرمانی معاون توسعه ،مدیریت و منابع انسانی به همراه زارع زاده مدیرکل نوسازی و دفتر تحول اداری سازمان زندانها در معیت ...

ادامه مطلب »

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانها از مرکز اشتغال و حرفه آموزی اداره کل زندانهای استان

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانها به همراه مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان در معیت مدیرکل زندانهای استان آذربایجان شرقی از محل جدید مرکز اشتغال و حرفه آموزی اداره کل زندانهای استان که در حال تجهیز و ...

ادامه مطلب »

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانها به همراه مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری از پروژه زندان جدید اهر

خسرو قهرمانی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در سفر به استان آذربایجانشرقی به همراه زارع زاده مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان در حالی که جمشیدی مدیرکل زندانهای استان آذربایجانشرقی ...

ادامه مطلب »

سفر معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانها و مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری به استان آذربایجان شرقی

خسرو قهرمانی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندانها به همراه سعید زارع زاده مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان به استان آذربایجان شرقی سفر و از اداره کل و زندان تبریز و دیگر واحدهای وابسته زندانهای استان بازدید ...

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل دیوان محاسبات استان از زندان مرکزی تبریز

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی به نقل از روابط عمومی اداره زندان مرکزی تبریز ، خلیلیان مدیر کل دیوان محاسبات و هیات همراه در معیت مدیرکل زندانهای استان و مدیر زندان تبریز از نزدیک از ...

ادامه مطلب »