اخبار اصلی

تشکیل شورای قرآنی با حضور دادستان عمومی وانقلاب تبریز در زندان مرکزی تبریز

جلسه هم اندیشی به منظور بررسی مسائل و مشکلات برنامه های قرآنی طرح شفا، با حضور خلیل الهی دادستان عمومی وانقلاب تبریز وقاضی ناظر زندان در زندان مرکزی تبریز برگزار شد

ادامه مطلب »

رگزاری کارگاه آموزشی کنترل شورش و اغتشاش در مواقع بحران در زندان میانه

یک دوره کارگاه آموزشی کنترل شورش و اغتشاش در مواقع بحران و مقابله با ناآرامی ها با همکاری یگان امداد نیروی انتظامی شهرستان ،برای پرسنل کادر و وظیفه زندان میانه برگزار گردید . 

ادامه مطلب »