آرشیو عکس

مدیرکل زندانهای استان آذربایجان شرقی در جلسه انجمن حمایت زندانیان مراغه بر توسعه اشتغال در کارگاه های زندانها تاکید کرد

جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان مراغه با حضور مدیر کل زندان های استان در اتاق کنفرانس هتل بزرگ مراغه برگزار شد .

ادامه مطلب »

مدیرکل زندانهای استان آذربایجان شرقی : اشتغال پایدار موجب موفقیت انجمنها در ارائه خدمات هر چه بهتر به زندانیان و خانواده آنها خواهد شد

دومین همایش نیمسال انجمن های حمایت ، ادارات زندانها ، مرکز امور خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندانیان استان آذربایجان شرقی با حضور مدیر کل زندانهای استان برگزار شد

ادامه مطلب »