صفحه اصلی / آرشیو نویسنده : روابط عمومی (صفحه 4)

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

برگزاری دوره آموزشی طراحی واعتبار سنجی الگوی جامع نظام آموزشی وتربیت مدیران سازمان برای روسای زندانهای شمال غرب کشور

دوره آموزشی طراحی واعتبار سنجی الگوی جامع نظام آموزشی وتربیت مدیران سازمان برای  روسای زندانهای شمال غرب کشور برگزار شد.

ادامه مطلب »