اخبار فوری
صفحه اصلی / آرشیو نویسنده : روابط عمومی (صفحه 3)

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی با حضور جمشیدی مدیر کل زندانهای استان ودکتر فتح زاده معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

جلسه کارگروه توسعه مدیریت و برنامه ریزی با حضور جمشیدی مدیر کل زندانهای استان ودکتر فتح زاده معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد

ادامه مطلب »

با حضور جمشیدی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی افتتاح مرکزاشتغال وحرفه آموزی بندنسوان،ومرکز مشاوره ورفتاردرمانی وساختمان اجرای احکام زندان مرکزی تبریز

جمشیدی مدیر کل زندانهای استان ، مرکزاشتغال وحرفه آموزی بندنسوان،ومرکز مشاوره ورفتاردرمانی وساختمان اجرای احکام زندان مرکزی تبریز را افتتاح کرد.

ادامه مطلب »

با حضور مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی: جلسه کار گروه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در زندان مرکزی تبریز

در راستای اهداف و سیاستهای سازمانی ،جلسه کارگروه اشتغال و حرفه آموزی با حضور مدیر کل زندانهای استان در محل زندان مرکزی تبریزتشکیل شد.

ادامه مطلب »