اخبار فوری
صفحه اصلی / آرشیو نویسنده : روابط عمومی (صفحه 2)

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

جمشیدی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی : صیانت از پرسنل که سرمایه ی هر سازمان محسوب می شود ، از وظایف اصلی واحدهای نظارتی است

جمشیدی مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی عنوان کرد :صیانت از پرسنل که سرمایه ی هر سازمان محسوب می شود ، از وظایف اصلی واحدهای نظارتی است

ادامه مطلب »

نشست مشترک مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی بامدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونین ستاد دیه کشور

مدیر کل زندانهای استان آذربایجان شرقی با مدیر عامل  صندوق تامین خسارتهای بدنی کشور و معاونین ستاد دیه کشورنشست مشترک برگزار کرد

ادامه مطلب »