صفحه اصلی / آرشیو نویسنده : روابط عمومی (صفحه 114)

آرشیو نویسنده : روابط عمومی

رئیس زندان مرند در جلسه کمیته امنیتی : ایجاد وفاق و همدلی در بین پرسنل موجب پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد

به منظور بررسی وضعیت زندان و همچنین استفاده از نظرات همکاران در جهت بهبود وضعیت امنیتی آن جلسه کمیته امنیتی با حضور رئیس  و  پرسنل برگزار گردید .

ادامه مطلب »

جلسه ای فی مابین اداره زندان میانه و اداره ورزش و جوانان شهرستان

در راستای برنامه ها و دستورالعمل های سازمانی و در اجرای برنامه های ورزشی در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان و با حضور روسای دو اداره و مسئولین فرهنگی ، بازرسی و امور اداری زندان و مسئولین هئیت های ...

ادامه مطلب »

مدیرزندان مرکزی تبریز: آموزش مهارتهای فنی وحرفه ای به زندانیان ازمهمترین اولویتها درزندان می باشد.

در راستای سیاستها و اهداف سازمان زندانها و توانمند سازی مددجویان وکاهش نرخ بازگشت مجدد به زندانها برگزاری دوره های آموزشی فنی وحرفه ای در زندان برگزار گردید

ادامه مطلب »