اخبار فوری
صفحه اصلی / میز خدمت

میز خدمت

جهت ارتباط با زندانهای استان بر روی گزینه پایین کلیک کنید.

جهت ارتباط با زندانها کلیک کنید

 

فرآیندهای مرتبط با ارباب رجوع اداره کل زندانهای استان.

 

فرآیندها

فرآیند اشتغال زندانی

 

فرآیند انتقال زندانی

فرآیند آزادی زندانی

 

فرآیند مددکاری

 

فرآیند بهرمندی از خدمات بهداشت ودرمان

 

فرآیند بهرمندی از خدمات مرکز مراقبت

 

فرآیند مرخصی زندانی

 

فرآیند استفاده از بخش روانشناسی

 

فرآیند استفاده از مرخصی

فرآیند استفاده از خدمات اجتماعی

 

Print Friendly, PDF & Email